Transmissionsolja

Starta har ett stort sortiment av transmissionsoljor med olika egenskaper, det är viktigt att du följer rekommendationerna från tillverkaren av just din maskin.
Transmissionsoljan skyddar transmissionen under lång tid vid höga belastningar och förhindrar korrosion.
Vi har transmissionsolja för både stora och små maskiner.