Produktblad & Säkerhetsblad

Leta upp den produkt du vill veta mer om i sortimentslistan, så finner du både Produktblad och Säkerhetsblad i pdf-format för nedladdning.
Säkerhetsdatabladet går via ECO-online, men är därefter lika enkelt att ladda ner.
Stöter du problem är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefon 0320-189 00.

Alkylatbensin 2-takt
Alkylatbensin 2,5%
Alkylatbensin 4-takt
Avfettningsmedel
Borr & Gängolja
Bromsvätska DOT 4+
CVT-Trans Synt 80W GL4
CVT-Trans Synt 80W GL4
Glykol Universal Longlife
Gräsklipparolja 10W-30
Gräsklipparolja SAE 30
Gräsklippartvätt
Hydraulolja Bio 46
Hydrostatolja 5W-50
Insektsborttagare
Kombitraktor
10W-30
Kylarglykol Färdigblandad
Röd Long Life 774F
Kylarglykol Färdigblandad
Gul Long Life
Kylarglykol Färdigblandad
Standard BS6580
Kylarglykol G48 Heavy Duty
Kylarglykol Gul
Long Life
Kylarglykol Röd
Long Life 774F
Kylarglykol Röd
Long Life G12++
Kylarglykol
Standard BS6580
Luftverktygsolja
Luftverktygsolja Spray
Metallbearbetningsvätska
Motorolja
10W-40
Motorolja
Classic 20W-50
Motorolja
EHPD 10W-40
Motorolja
Super D-Synt 10W-40
Motorolja
10W-30
Motorolja
10W-30
Motorolja
Classic SAE 30
Motorolja
Classic Sae 50
Motorolja
DPF+ Synt 10W-40
Motorolja
DT+ 15W-40
Motorolja
Elite Syntet 0W-30
Motorolja
Elite Syntet 5W-30
Motorolja
Euro C3 Syntet 5W-30
Motorolja
HDX Synt 10W-40
Motorolja
Long Life V 5W-30
Motorolja
MC-X 10W-40
Motorolja
SHPD 15W-40
Motorolja
Super Syntet 5W-40
Motorolja
Winter Synt 5W-30
Oljeinblandningstabell
Propylenglykol Färdigblandad
Propylenglykol Färdigblandad
Sågkedjeolja Bio
Skoterolja 2-Takt
Smörjfett Entreprenad
Smörjfett Super
Smörjfett Universal
Spolarvätska
Koncentrerad
Spolarvätska
Sommar
Spolarvätska Färdigblandad
Sprayfett Syntet
Transmissionsolja
80W-90 GL5
Transmissionsolja
HD 80W-140 GL5
Transmissionsolja
HDS 75W-140 GL5
Transmissionsolja
HDS 75W-80 GL4
Transmissionsolja
HDS Multi 75W-90 GL4/5
Transmissionsolja
LS 80W-90 GL5
Transmissionsolja
80W-90 GL4
Transmissionsolja
80W-90 GL5
Transmissionsolja
LS 80W-90 GL5
Transmissionsolja
MTF 75W-80
Transmissionsolja
80W-90 GL4
Transmissionsolja
HD 80W-140 GL5
Transmissionsolja
HDS 75W-140 GL5
Transmissionsolja
HDS 75W-80 GL4
Transmissionsolja
HDS Multi 75W-90 GL4/5
Transmissionsolja
TO-4 HD 10W
Transmissionsolja
TO-4 HD 10W
Transmissionsolja
TO-4 HD 30
Transmissionsolja
TO-4 HD 30
Vinkelväxelfett
Vinteravfettning