Bättre miljöval

Starta har ett stort antal miljöanpassade produkter. Miljöanpassade produkter är de som naturen lättare bryter ner eller som innehåller en stor del förnyelsebara råvaror.

Alkylatbensin

Alkylatbensin är en renare form av bensin. Bensinen tillverkas av gasformiga kolväten från fossila bränslen. Processen kallas alkylering som innebär att överskottsgas från råoljedestillationen och från krackningsanläggningen slås samman och bildar en alkylatvätska.
Alkyleringen skapar ett bränsle som är mycket renare än traditionell bensin. Eftersom innehållet av skadliga aromatiska kolväten som t. ex bensen och andra polyaromater (PAH) är i stort sett obefintligt.
Ni hittar våra alkylatbensiner här.


Propylenglykol

Det finns många fördelar med att välja Propylenglykol. Den klassas som giftfri och bryts snabbt ner både i och utanför ett reningsverk. Den naturliga bakteriefloran räcker till för att bryta ner propylenglykol. Vilket är mycket bättre för natur och djur.
Ni finner vår här:
Propylenglykol
Propylenglykol färdigblandad
Värmeväxlarglykol propylen

Spolarvätska

Starta Spolarvätska baseras på fermenterad (fermentera = jäsningsprocess) bioetanol vilket är en fossilfri produkt. Bioetanol framställs av bland annat potatis, vete, sockerbetor och majs och är därmed organisk råvara. Det är alltså en alkohol framställd på grödor och är därför en miljöanpassad produkt.
Här hittar ni våra spolarvätskor.

Köldbärarsprit och kylsprit

Köldbärarsprit och kylsprit baseras på Bioetanol vilket alltså inte är en fossilprodukt. Bioetanol är en organisk råvara som framställs av bland annat potatis, vete, sockerbetor och majs. Det är alltså en alkohol framställd på grödor och är därför en miljöanpassad produkt.
Vår köldbararsprit och kylsprit finner ni här:
Starta Kölbärarsprit
Starta Kylsprit

Hydraulolja bio

På många platser finns krav på att använda olja som är biologiskt nedbrytbar (t.ex. vid arbete i naturen, vid vattendrag eller till sjöss). Användning av hydraulvätskor bidrar till att spara energi. Hydraulvätskor kan dock oavsiktligt läcka ut i miljön. Därför har en svensk standard utarbetats som bland annat ställer miljökrav på hydraulvätskor. När standarden tillämpas så hamnar produkten på SP listan. I varumärket Starta erbjuds oljor som baseras på högkvalitativa, biologiskt nedbrytbara estrar och miljöanpassade tillsatser som finns med på SP listan.
Hydraulolja BIO 32
Hydraulolja BIO 46

Sågkedjeolja Bio

Sågkedjeolja Bio är en helt biologiskt nedbrytbar olja som smörjer och skyddar kedja, svärd och kedjehjul mot slitage och rost. Oljan används året runt och klarar långa stillestånd utan att den stelnar på kedja och i pump. 
Här hittar ni vår Sågkedjeolja BIO.

Hydtrans Bio

Syntetisk, biologiskt lätt nedbrytbar kombinerad transmission och hydraulolja. Hydtransolja baseras på syntetisk ester.

Glykol

Startas glykolsortiment är biologiskt nedbrytbart och utsläpp av mindre mängder orsakar ej störningar i reningsverkens nedbrytningssteg.

Starta värnar om miljön.