Hydraulolja

Startas hydraulolja är speciellt framtagna för att klara arbete under hård belastning och högt tryck. Vi har oljor för de allra flesta hydraulsystem. Hydrauloljor till de allra största maskinerna som jobbar dygnet runt men också till domkraften hemma i garaget.
Till hydraulsystem för utomhusbruk och i mobila utrustningar eller maskin som arbetar under hård belastning, med högt tryck och höga pumphastigheter i olika temperaturer så ska Hydraulolja Power 32 eller Hydraulolja Power 46 som är HVLP-klassad användas.
Skillnaderna mellan Basic och Power är att Power har en lägre flytpunkt och högre viskositetsindex vilket gör att den klarar kallare temperaturer och är stabilare i viskositen över temperaturförändringar än Basic. Hydraulolja Basic 32 och Basic 46 har klassningen HLP kan därför används till utrustning med lägre krav gällande arbetstemperaturerna.
Vi strävar alltid efter att göra våra oljor så rena och miljövänliga som möjligt. Idag finns en serie BIO oljor. Dessa oljor är zinkfria baserad på syntetiska, lätt nedbrytbara estrar i kombination med mycket kraftfulla och miljövänliga additiv. BIO-produkterna är godkända på SP-Listan. Oljorna uppfyller de miljökrav som Göteborg, Malmö och Stockholm samt Trafikverket gemensamt ställer vid upphandling av entreprenader. För de tre storstäderna innebär dessa miljökrav i princip att hydraulolja alltid skall uppfylla miljökraven i svensk standard SS 15 54 34. Vilket Starta BIO oljor gör.