Alkylatbensin

Alkylatbensin är samlingsnamnet på de finaste och renaste petroleumfraktioner som går att framställa och den är utvecklad för att ge så låga utsläpp av hälsoskadliga ämnen som möjligt.
Bensinen används med fördel i små maskiner där det ger en bättre arbetsmiljö för användaren och minimerar skadliga utsläpp. Det rena bränslet minimerar kolrester och avlagringar i motorn och ger även fördel i alla motorer som står länge mellan användningstillfällena då bränslet tål lång tids lagring utan att försämras. Alkylatbensin passar för två- och fyrtaktsmotorer såsom trimmers, gräsklippare, motorsåg, snöslungor, båtmotorer, mopeder, veteranmopeder, gokart, snöskotrar med mera.