Starta Propylenglykol

kr0.00

Starta Propylenglykol koncentrerad är en propylenbaserad kylarglykol som utgör ett
effektivt och långtidsverkande frys- och korrosionsskydd för alla vätskekylda
förbränningsmotorer såväl i båtar som landgående maskiner. Propoylenglykol kan även
användas i slutna vattenburna värme- och kylsystem. Propylenglykol fungerar
både i kylsystemet och för vinterkonservering av både utombordsmotorer och inombordare
som är färskvatten eller sjövattenkylda.

Starta Propylenglykol koncentrerad har en korrosionsinhibitor som är baserad på OAT
(organisk syra teknologi) och skyddar alla metaller inklusive aluminium. Glykolen fortsätter
att tillhandahålla ett effektivt korrosionsskydd under flera år. Produkten är fri från nitrater,
aminer, fosfater, borater och silikater. Glykolen uppfyller även kraven gällande 2-EHA i
senaste revideringen av CLP-förordningen.
Starta Propylenglykol är biologiskt nedbrytbar och har en låg giftighet för
vattenorganismer, i vattenmiljö bioackumuleras den inte men större eller upprepade mindre
utsläpp kan ha negativ inverkan på yttre miljö.
För bästa skydd rekommenderas ett blandningsförhållande om 50% Glykol & 50% vatten
samt regelbunden kontroll och påfyllning.
Starta Propylenglykol är även blandningsbar med de flesta etylenbaserade glykoler.

Blandningstabell:
50% Glykol + 50% vatten tål cirka -33°C
40% Glykol + 60% vatten tål cirka -20°C
33% Glykol + 67% vatten tål cirka -15°C

Passar denna glykol din motor? Prova vår glykolväljare:

 

Starta Propylenglykol motsvarar följande internationella standards och OEM specifikationer:
– BS6580
– ASTM D3306

NamnArtikelnr
Starta Propylenglykol 4 liter2076255
Starta Propylenglykol 20 liter2076275
Starta Propylenglykol 210 liter2076290