STARTA Hydraulolja BIO 32

kr0.00

STARTA Hydraulolja Bio 32 är en mycket högkvalitativ zinkfri olja baserad på syntetiska, lätt nedbrytbara estrar i kombination med mycket kraftfulla och miljövänliga additiv. Produkten är uppfyller Miljökraven enligt SS 155434 och är därmed godkänd på SP-Listan.

De tre storstäderna Göteborg, Malmö och Stockholm samt Trafikverket har gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader. Kraven är särskilt inriktade på entreprenader som utförs i områden som kräver försiktighetsåtgärder såsom mark under grundvattennivån, skyddsområden för dricksvattentäkt samt miljöskyddsområden eller liknande. För de tre storstäderna innebär dessa miljökrav i princip att hydraulolja alltid skall uppfylla miljökraven i svensk standard SS 15 54 34.

STARTA Hydraulolja Bio 32 är blandbar med konventionella mineraloljebaserade hydrauloljor.

STARTA Hydraulolja Bio 32 uppfyller följande specifikationer och krav:
– Godkänd på SP-listan, (SS 15 54 34)
– VDMA 24568
– ISO 15380

NamnArtikelnr
STARTA Hydraulolja BIO 32 20 liter1274275
STARTA Hydraulolja BIO 32 208 liter1274290