Starta Propylenglykol Färdigblandad

kr0.00

Starta Propylenglykol Färdigblandad är en propylenbaserad kylarglykol som utgör ett
effektivt och långtidsverkande frys- och korrosionsskydd för alla vätskekylda
förbränningsmotorer såväl i båtar som landgående maskiner. Propoylenglykol kan även
användas i slutna vattenburna värme- och kylsystem. Starta Propylenglykol fungerar
både i kylsystemet och för vinterkonservering av utombordsmotorer och inombordare som
är färskvatten eller sjövattenkylda.

Starta Propylenglykol Färdigblandad har en korrosionsinhibitor som är baserad på OAT
(organisk syra teknologi) och skyddar alla metaller inklusive aluminium. Glykolen fortsätter
att tillhandahålla ett effektivt korrosionsskydd under flera år. Produkten är fri från nitrater,
aminer, fosfater, borater och silikater. Glykolen uppfyller även kraven gällande 2-EHA i
senaste revideringen av CLP-förordningen. Starta Propylenglykol Färdigblandad är
biologiskt nedbrytbar och har en låg giftighet för vattenorganismer, i vattenmiljö
bioackumuleras den inte men större eller upprepade mindre utsläpp kan ha negativ inverkan
på yttre miljö.
Starta Propylenglykol Färdigblandad är även blandningsbar med de flesta
etylenbaserade glykoler.
Glykolen är blandad med avjoniserat vatten och har ett frysskydd ner till ca -33°C.

Passar denna glykol din motor? Prova vår glykolväljare:

 

Starta Propylenglykol Färdigblandad motsvarar följande internationella standards och OEM-specifikationer:
– BS6580
– ASTM D3306

NamnArtikelnr
Starta Propylenglykol Färdigblandad 20 liter2081275