STARTA Alkylatbensin 4-T

kr0.00

Starta Alkylatbensin 4-takt är en ren miljöanpassad alkylatbensin avsedd för alla luft och vattenkylda fyrtaktsmotorer till gräsklippare, jordfräsar, gokarts och utombordsmotorer etc.
Bensinen kan med fördel även användas till 2-takts utombordsmotorer men då med inblandning av Starta 2-takts utombordarolja eller liknande. Följ alltid motortillverkarens rekommenderade inblandning (vanligtvis 2%).

Starta Alkylatbensin 4-takt är praktiskt taget fri från bensen, bly, svavel och aromater.
Den är därmed betydligt renare och ger en renare förbränning, med mindre hälso- och miljöskadliga ämnen i avgaserna än traditionell bensin. Även vid hantering av bensinen, till exempel vid påfyllning, är exponeringen för bensinångorna mindre hälsoskadlig än vanlig bensin.

Alkylatbensin har en betydligt längre lagringstid än traditionell bensin och försämras därför inte vid lagring över säsongerna, under förutsättning att den lagras svalt och under jämn temperatur. Produkten följer eller överträffar svensk standard SS 155461. Startas Alkylat har i regel ett högt motoroktantal och typiskt värde är 92 MON.

Obs! Nytt artikelnummer på produkten, istället för att heta 00152xx så inleds numret med en 2:a, dvs 20152xx.

NamnArtikelnr
STARTA Alkylatbensin 4-T 1 liter2015210
STARTA Alkylatbensin 4-T 5 liter2015260
STARTA Alkylatbensin 4-T 25 liter2015280
STARTA Alkylatbensin 4-T 200 liter2015290