Fyra produkter täcker hela behovet av Glykol

15 november, 2023

Startas sortiment av glykol är uppdaterat och nu räcker det med endast fyra glykoler för att kunna erbjuda något för alla.

I samband med att den nya CLP-förordningen, som säger att glykol innehållande 2EH inte längre får säljas, träder i kraft den 30 november så har vi gjort om och optimerat sortimentet.

Det nya sortimentet innehåller ett mindre antal produkter än tidigare men täcker ändå ett bredare spektrum av specifikationer från olika motortillverkare. Bland de nya produkterna finns G12Evo som bland annat uppfyller de senaste specifikationerna från Volkswagen. Grön Longlife som uppfyller kraven i de senaste specifikationerna från både Volvo och BMW. Glykolerna är bakåtkompatibla med tidigare specifikationer för ännu större användbarhet.

Vill man som butik eller verkstad kunna lösa alla kunders behov direkt i butiken, utan att ha ett stort penningbindande sortiment med 8-10 olika produkter, så har Starta nu en mycket bra lösning.

Våra fyra produkter, Glykol BS6580 Blå, Gul Longlife, G12Evo och Grön Longlife ger själva en lösning på alla frågor kunderna kan komma med. Med dessa fyra produkter täcks hela vår Glykolväljare med 221 stycken olika bilar, skåpbilar, lastbilar, traktorer, bussar, motorcyklar och andra maskiners motorer.

Man ska aldrig hälla koncentrerad Glykol direkt i expansionskärlet på en bil då det i regel inte cirkuleras runt tillräckligt och blandas därmed inte på rätt sätt. Späd alltid glykolen i en dunk innan du häller det i fordonet eller använda färdigblandad glykol från fabrik. Starta erbjuder en färdigblandad variant av alla våra glykoler, i 1L förpackningar, gjorda för att kunna fyllas på i expansionskärlet direkt.

En 4 liters dunk med koncentrerad glykol säljes företrädesvis tillsammans med 4L batterivatten för att säkerställa den viktiga vattenkvaliteten när man späder glykol. Se not*)

Således har man ett komplett sortiment med Startas produkter för den akuta påfyllningen av 128 olika bilspecifikationer med de fyra färdigblandade 1L glykolerna.

Artikelnr.Beskrivning
2071210Starta Glykol BS6580 Blå Färdigblandad 1 L
2078210Starta Glykol Gul Färdigblandad 1 L
2084210Starta Glykol G12Evo Longlife Färdigblandad 1 L
2086210Starta Glykol Grön Longlife Färdigblandad 1 L

Och för den som ska byta mer glykol så är 4L koncentrerad glykol, gärna såld tillsammans med 4L Batterivatten en lösning som ger 8 liter med färdigblandad glykol (cirka -38°C ) av samma kvalitet som vi levererar från fabriken.

Artikelnr.Beskrivning
2070255Starta Glykol BS6580 Blå 4 L
2073255Starta Glykol Gul Longlife 4 L
2083255Starta Glykol G12Evo Longlife 4 L
2085255Starta Glykol Grön Longlife 4 L
1010255Starta Batterivatten 4 L

Heltäckande och kostnadseffektivt sortiment som kan ge en bra omsättningshastighet då så pass få produkter klarar av alla förfrågningar.

*) Motor och fordonstillverkare rekommenderar att man använder demineraliserat/avjoniserat vatten (Batterivatten)

när man blandar glykol, detta för att minska risken för korrosion och skador på kylsystemet i fordonet. Kommunalt

kranvatten och de flesta egna brunnar innehåller salter som angriper metaller. Batterivatten har generellt en betydligt

lägre konduktivitet (konduktivitet är mått på vattnets totala salthalt) jämfört med kommunalt vatten och bör därför

användas. STARTAs Färdigblandade Glykoler är alltid blandade med avjoniserat vatten.