Starta Glykol BS6580 Blå Färdigblandad

kr0.00

Starta Glykol BS6580 Blå Färdigblandad är en kylarvätska för de flesta
förbränningsmotorers kylsystem. STARTA Glykol BS6580 Blå kan även användas som
korrosionsskydd i slutna vattenburna värme- och kylsystem.

Starta Glykol BS6580 Blå ger bra och långvarigt korrosionsskydd för de vanligaste
metallerna i kylarsystem: koppar, tenn, mässing, stål, gjutjärn och aluminium. Glykolen har
en livslängd i personbilar upp till 10 000 mil och i tyngre transportbilar upp till 20 000mil eller
max tre år vilket som inträder först. Starta Glykol BS6580 Blå är baserad på etylenglykol och
är fri från silikat, amin, fosfat, borat och nitrit och har speciella organiska tillsatser(OAT) för att
skydda mot korrosion, oxidation och minska kavitationstendenser. Glykolen uppfyller även
kraven gällande 2-EHA i senaste revideringen av CLP-förordningen. Glykolen är giftig och
får ej förtäras men produkten är biologiskt nedbrytbar och utsläpp av mindre mängder
orsakar ej störningar i reningsverkens nedbrytningssteg.
Starta Glykol BS6580 Blå Färdigblandad är blandbar med de flesta andra kylarglykoler på
marknaden som är baserade på etylenglykol. Glykolen är blandad med avjoniserat vatten
och har ett frysskydd ner till ca -37°C.

Passar denna glykol din bil? Prova vår glykolväljare:

 

Starta Glykol BS6580 Blå Färdigblandad motsvarar följande standard:
• BS 6580:2010
• ASTM D3306
• AFNOR NF R 15-601
• SAE J1034

NamnArtikelnr
Starta Glykol BS6580 Blå Färdigblandad 1 liter2071210
Starta Glykol BS6580 Blå Färdigblandad 4 liter2071255