Starta Glykol BS6580 Blå

kr0.00

Starta Glykol BS6580 Blå är en kylarvätska för de flesta förbränningsmotorers kylsystem.
Glykolen kan även användas som korrosionsskydd i slutna vattenburna värme- och kylsystem.

Starta Glykol BS6580 Blå ger bra och långvarigt korrosionsskydd för de vanligaste
metallerna i kylarsystem: koppar, tenn, mässing, stål, gjutjärn och aluminium. Glykolen har
en livslängd i personbilar upp till 10 000 mil och i tyngre transportbilar upp till 20 000mil eller
max tre år vilket som inträder först. STARTA Glykol BS6580 Blå är baserad på etylenglykol
och är fri frånsilikat, amin, fosfat, borat och nitrit och har speciella organiska tillsatser(OAT) för att
skydda mot korrosion, oxidation och minska kavitationstendenser. Glykolen uppfyller även
kraven gällande 2-EHA i senaste revideringen av CLP-förordningen. Glykolen är giftig och
får ej förtäras men produkten är biologiskt nedbrytbar och utsläpp av mindre mängder
orsakar ej störningar i reningsverkens nedbrytningssteg.
Glykolen är koncentrerad och ska blandas med vatten, för bästa korrosionsskydd
rekommenderas minst 33% inblandning. Glykolen blandas i vatten till önskat frysskydd och
påfylles därefter i kylsystemet. Bäst funktion får man om man använder
batterivatten(Avjoniserat/destillerat) till blandningen.
Starta Glykol BS6580 Blå är blandbar med de flesta andra kylarglykoler på marknaden som
är baserade på etylenglykol.

Blandningstabell:
60% Glykol + 40% vatten tål cirka -54°C
50% Glykol + 50% vatten tål cirka -37°C
33% Glykol + 67% vatten tål cirka -18°C

Passar denna glykol din bil? Prova vår glykolväljare:

 

Starta Glykol BS6580 Blå motsvarar följande standard:
• BS 6580:2010
• ASTM D3306
• AFNOR NF R 15-601
• SAE J1034

 

NamnArtikelnr
Starta Glykol BS6580 Blå 1 liter2070210
Starta Glykol BS6580 Blå 4 liter2070255
Starta Glykol BS6580 Blå 20 liter2070275
Starta Glykol BS6580 Blå 210 liter2070290
Starta Glykol BS6580 Blå 1000 liter IBC2070295