Ökat behov av alkylatbensin när svenska mackar byter standardbensin.

8 september, 2021

Den nya standarden med 10% iblandning av etanol i bensin på svenska mackar påverkar koldioxidutsläppen till det bättre, men det finns även nackdelar. Stora maskiner som används ofta kommer inte märka skillnad, men små maskiner och motorer kan ta skada. Vikten av att använda alkylatbensin ökar därmed.

För att ersätta den tidigare standardbensinen 95-oktan infördes den 1 augusti 2021 en ny standardbensin, E10. E10 är i grunden samma bränsle som tidigare men istället för att innehålla en 5% -ig iblandning av etanol, som tidigare, innehåller den nu en 10% -ig. En högre iblandning av etanol i bensinen bidrar till lägre koldioxidutsläpp, det bidrar till att Sveriges transportsektor släpper ut mindre växthusgaser och därmed går i rätt riktning för att nå sina klimatmål.

Hur påverkas vi av förändringen?

En nackdel med etanol är lagringstiden. Lagringstiden är kortare och vanlig bensin har idag bara en rekommenderad lagringstid på några månader. Etanol är ett lösningsmaterial som bryter ner gummi i packningar, slangar och membran. Etanol binder fukt vilket i en tank eller motor som står still längre perioder kan skapa problem med korrosion både på stål och aluminium.

Liten påverkan för bilar som rullar året runt

Branschorganisationen Bil Sweden har publicerat en lista över bensindrivna personbilsmodeller som kan köras på E10, vilket är de allra flesta. Entusiastbilar som står still längre perioder kan få mer problem till följd av införandet av E10.

Negativ påverkan på småmaskiner och periodvis stillastående fordon

Betydligt större problem kan det bli för småmaskiner såsom gräsklippare, röjsågar, snöslungor båtmotorer. Mindre maskiner har membran, packningar och slangar som bryts ner av etanolen. Nedbrytningen försämrar gummits funktion och kan orsaka läckage, startproblem och ojämn gång.

Småmaskiner är mer känsliga för det faktum att etanolen binder fukt. Bindandet av fukt kan ge korrosionsskador i förgasare och tankar som står still under perioder när det inte är säsong. Även 2-takts-blandad bensin blir också instabilare pga. fuktbindningen.

Alkylatbensin ett bra alternativ

Det finns som tur är ett bättre alternativ för alla småmaskiner och större bensinfordon som är stillastående under längre perioder. Exempel på stora bensinfordon som står stilla under längre perioder: entusiastbilar och motorcyklar.

Alkylatbensin är praktiskt taget fri från bensen, bly, svavel och aromater. Den är därmed betydligt renare och ger en renare förbränning (mindre sotpartiklar), med mindre hälso- och miljöskadliga ämnen i avgaserna än traditionell bensin. Även vid hantering av bensin, till exempel vid påfyllning, är exponeringen för bensinångorna mindre hälsoskadlig med alkylatbensin. Startas alkylatbensin är lagringstabil och försämras inte med tiden utan har samma höga kvalitet och energi under flera år.

Starta alkylatbensin passar i alla lägen

Vår alkylatbensin finns både som färdigblandad 2-taktsbensin för ex. motorsågar, röj sågar, gokarts eller mopeder. STARTA Alkylatbensin 2-T har iblandat 2% helsyntetisk 2-taktsolja som överträffar kraven enligt ISO-L-EGD/JASO FD och API TC.

Starta Alkylatbensin 4-T är för alla 4-taktsmotorer stora som små, allt från till manuella gräsklipparen till veteranmopeder eller entusiastbilar som används fyra gånger per år. Alkylatbensin 4T är även bensinen som ska användas till båtmotorer av 4-taktsmodell och även 2-taktsmodeller som kräver en TC-W3 godkänd, olja vilket oljan Starta 2-T Supersyntet är.

Alkylatbensin från Starta passar till alla kända fabrikat av gräsklippare, motorsågar, röjsågar, häcksaxar samt kartmotorer och den höga kvaliteten gör att den fungerar lika bra till större fordon som mopeder, motorcyklar samt bilar som är i behov av ett etanolfritt och lagringstabilt bensinbränsle.

Alkylatbensin