Nya Starta OptiSpray™ – för en
välmående katalysator och renare utsläpp

16 februari, 2023


Ovälkomna stopp och försämrad avgasrening är ett förekommande problem
för ägare av tunga dieselfordon och mobila maskiner där låg motorbelastning,
som många starter och stopp eller tomgång, medför att katalysatorn inte
kommer upp i rätt arbetstemperatur. Starta OptiSprayTM, som är ett
komplement till och fullt blandningsbar med AdBlue®, erbjuder lösningen!
Starta OptiSprayTM ingår i Startas breda sortiment av produkter med hög
kvalitet och direkt anpassning till sitt ändamål.


Problemet som uppstår när katalysatorn inte kommer upp i rätt
arbetstemperatur är att det bildas kristaller och beläggningar som till slut
sätter igen katalysatorn. Utöver försämrad kapacitet och avgasrening riskerar
maskinen efter en att gå tid ner i viloläge, limp mode, och måste då tas till
verkstad för reparation av katalysatorn. Starta OptiSpray TM säkrar att
katalysatorn hålls i skick för att utföra sitt jobb.
Starta OptiSpray TM är baserad på en urealösning (32,5 %) med hög renhet
enligt ISO 22241-standardens särskilda renhetskriterier för AdBlue®. Tack
vare tillsatsen av ett ytaktivt ämne skapas en mindre droppstorlek, som i sin
tur innebär bättre fördelning i katalysatorn och därför renar effektivt även vid
låga temperaturer. Därmed förhindrar Starta OptiSprayTM kristallisation och
beläggningar i system för katalytisk reduktion (SCR) i fordon och mobila
maskiner och kan minska avbrottstiden för motorerna.


”Jag är glad att vi kan erbjuda detta komplement till AdBlue® som är särskilt
utformat för tunga dieselfordon och maskiner. Det finns en stor efterfrågan bland
maskinägare som har just den här typen av problem och Starta OptiSprayTM är
produkten för dem!” säger Per Junfors, produktchef Fordon på Hagmans
Nordic.


Starta OptiSprayTM är en bekväm och säker produkt som fungerar ner till –
11,5o C. Den fylls i separat tank och får aldrig blandas med dieselbränsle. Den
är förpackad i 10 l plastdunk med hällpip för enkel påfyllning. Som samtliga
Starta-produkter är Starta OptiSprayTM noga funktionstestad för att hålla
varumärkets löfte: Starta i alla lägen.