Produktblad & Säkerhetsblad

Leta upp den produkt du vill veta mer om i sortimentslistan, så finner du både Produktblad och Säkerhetsblad i pdf-format för nedladning.
Säkerhetsdatabladet går via ECOonline, men är därefter lika enkelt att ladda ner.
Stöter du problem är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefon 0320-189 00.

Alkylatbensin 2-takt
Alkylatbensin 2,5%
Alkylatbensin 4-takt
Avfettningsmedel
Bromsvätska DOT 4+
CVT-Trans Synt 80W GL4
Gräsklipparolja 10W-30
Gräsklipparolja SAE 30
Gräsklippartvätt
Hydraulolja Bio 46
Hydrostatolja 5W-50
Insektsborttagare
Kombitraktor 10W-30
Kylarglykol
Standard BS6580
Kylarglykol Färdigblandad
Gul Long Life
Kylarglykol Färdigblandad
Long Life Röd 774F
Kylarglykol Färdigblandad
Standard BS6580
Kylarglykol Gul
Long Life
Kylarglykol Heavy Duty
Kylarglykol Röd
Long Life G12++
Kylarglykol Röd
Long Life 774F
Luftverktygsolja
Luftverktygsolja Spray
Metallbearbetningsvätska
Motorolja
Classic 20W-50
Motorolja
Classic SAE 30
Motorolja
Classic Sae 50
Motorolja
DPF+ Synt 10W-40
Motorolja
DT+ 15W-40
Motorolja
EHPD 10W-40
Motorolja
Elite Syntet 0W-30
Motorolja
Elite Syntet 5W-30
Motorolja
Euro C3 Syntet 5W-30
Motorolja
HDX Synt 10W-40
Motorolja
Long Life V 5W-30
Motorolja
MC-X 10W-40
Motorolja
SHPD 15W-40
Motorolja
Super D-Synt 10W-40
Motorolja
Super Syntet 5W-40
Motorolja
Winter Synt 5W-30
Motorolja
10W-30
Motorolja
10W-40
Propylenglykol Färdigblandad
Sågkedjeolja Bio
Skoterolja
2-Takt
Smörjfett Entreprenad
Smörjfett Super
Smörjfett Universal
Spolarvätska
Koncentrerad
Spolarvätska
Sommar
Spolarvätska
Färdigblandad
Sprayfett Syntet
Transmissionsolja
80W-90 GL4
Transmissionsolja
80W-90 GL5
Transmissionsolja
HD 80W-140 GL5
Transmissionsolja
HDS 75W-140 GL5
Transmissionsolja
HDS 75W-80 GL4
Transmissionsolja
HDS Multi 75W-90 GL4/5
Transmissionsolja
LS 80W-90 GL5
Transmissionsolja
MTF 75W-80
Transmissionsolja
TO-4 HD 10W
Transmissionsolja
TO-4 HD 30
Vinkelväxelfett
Vinteravfettning