STARTA AdBlue

kr0.00

STARTA AdBlue® används i fordon och maskiner med dieselmotorer av Euro 4, Euro 5 och Euro 6 typ. STARTA AdBlue® är tillverkad enligt europeisk standard ISO/PAS 22241-1 och uppfyller kraven från alla motortillverkare.

STARTA AdBlue® är ett miljövänligt reduktionsmedel – i grunden en urea-lösning med mycket hög renhetsgrad – som minskar kväveoxiden i avgaserna. Förutom att reducera kväveoxid tar katalysatortekniken även bort en stor halt av partiklarna dieselavgaserna, samtidigt som den minskar bränslekonsumtionen. 

STARTA AdBlue®är en färglös urea/vattenlösning som inte är giftig eller brandfarlig.

Obs! Nytt artikelnummer på produkten, istället för att heta 00302xx så inleds numret med en 2:a, dvs 20302xx.

NamnArtikelnr
STARTA AdBlue 5 liter2030260
STARTA AdBlue 10 liter2030265
STARTA AdBlue 25 liter2030280
STARTA AdBlue 210 liter2030290
STARTA AdBlue IBC 1000 liter2030295