STARTA Glykoler

6 oktober, 2020

STARTA erbjuder ett komplett sortiment av glykoler till alla personbilar och tyngre fordon men även för vinterkonservering av båten eller annat fritidsfordon.

TÄNK PÅ!

Motor och fordonstillverkare rekommenderar att man använder demineraliserat/avjoniserat vatten (Batterivatten) när man blandar glykol, detta för att minska risken för korrosion och skador på kylsystemet i fordonet. Kommunalt kranvatten och de flesta egna brunnar innehåller salter som angriper metaller. Batterivatten har generellt en betydligt lägre konduktivitet (konduktivitet är mått på vattnets totala salthalt) jämfört med kommunalt vatten och bör därför användas. STARTAs Färdigblandade Glykoler är alltid blandade med avjoniserat vatten.