Produktutveckling med stort miljöfokus

Starta AB jobbar ständigt för att utveckla sortimentet med miljövänliga produkter. På senare tid har produktportföljen också breddats med flera miljövänliga alternativ. Vi har produkter som klarat de hårda krav som ställs för att få bära EU:s miljömärke Ecolabel, och vi har även produkter som finns med på SP-listan. Nedan kan du läsa mer om både miljömärkningarna och vilka av våra produkter som innefattas av märkningen.


Ecolabel

EU:s officiella miljömärkning, vars kriterier är gemensamma för alla länder inom EU. Produkterna granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall och för att få licens måste produkterna uppfylla höga krav på miljö, funktion och kvalitet.

Här kan du läsa ännu mer om kriterierna för att få bära Ecolabel-symbolen.


SP-listan

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har till uppdrag att stärka företagens konkurrenskraft och att skapa innovationer som ger ett hållbart samhälle. Som en del i det har de arbetat fram en lista med godkända hydraulvätskor, och vi är stolta över att STARTA Hydraulolja Bio finns med på den listan.

Hydraulvätska kan oavsiktligt läcka ut i miljön. Därför har en svensk standard utarbetats som bland annat ställer miljökrav på hydraulvätskor. I ett internationellt perspektiv är miljökraven stränga och innebär att hydraulvätska bland annat skall vara biologiskt nedbrytbar samt ge minimerad vattentoxicitet. Kraven innebär bland annat också en kontroll av allergiframkallande ämnen samt ämnen med särskilt hälso- och miljöfarliga egenskaper (CMR, PBT).

Här kan du läsa mer om SP-listan.

Här ser du vilka produkter i STARTAS sortiment som blivit godkända.

SP_kollage


25 liter, 208 liter